ANA SAYFA KURÂN-TEFSIR ESERLER MÜFESSIR MAKALELER SORU VE CEVAP ILETIŞIM
Eserler
SUNULAN KITABIMIZ
Kitap Kitap
Video Video
Ses Ses
Resim Resim

catsubname Islam
Imana Götüren Yol
Facebook Twitter Google | 2011-05-15
Imana Götüren Yol

Yazar Yazar
Prof. Mecdi Dawoud (Ercan Topak)

Sayfa sayısı Sayfa sayısı
60 Sayfa

Tarih Tarih
2006
Euzubillahimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm
Elhamdulillahi Rabbil âlemîn. Vessalatu vesselamu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

İnsanlar günlük alışkanlıklarına kısa bir süre ara vererek ihtiyaçları için bir önem sırası listesi hazırlayacak olsalar, hiç şüphesiz listenin başında insanın kendi hayatı yer alacaktır. Çünkü hayat, insan oğlunun herşey ile alâka kurmasını sağlayacağı tek sermayesidir. Dinî bilgilerden bağımsız olarak bakacak olursak bir hayatın sona ermesi, o hayat sahibi için herşeyin sona ermesidir. Bu nedenle mevzûmuz hayat eksenli olacaktır. Bu konu sadece bir din’e mensup olanları değil, aksine, insan olan herkesi yakından ilgilendirmektedir.

Herşeyimizin kendisine bağlı olduğu hayattan ve bu hayatı ebedîleştirebilme arayışından daha önemli ne olabilir ki? Nitekim bir hedefe ulaşabilmek için, o hedefe ulaştıracak araçlar ve vesileler lazımdır. Bu bağlamda insan, varlığın sırrını çözüp âşinâlık kazanabilmesi için de konuyla alâkalı bir vesile arayıp bulmalıdır. İnsanın birçok ihtiyacının yanısıra bir de ebedîlik, yani devamlılık arzusu vardır. Ebedî olarak var olabilme arzusu da insanın en önemli arzu ve ihtiyaçları arasındadır. Bütün bilimler, hayatın beşikten mezara kadar olan sürecini aydınlatır. Ancak din ilmi bunları da içine alarak, beşikten öncesini ve mezardan sonrasını da bildirerek insanın akıl, kalp ve hislerini tatmin ederek rahatlatır.

Ana-Sayfa Kurân-Tefsir Eserler Müfessir Makaleler Soru ve Cevap Iletişim
YouTube
Facebook
Twitter