MAGDAVİYYA
Sunuş

O hikmetler hangi kaynaktan gelmekteler?


Konuyla ilgili iki ayet-i kerime:


"Allah hikmeti  dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona doğrusu çokca hayır verilmiştir. Bunu derin düşünen akıl sahiplerinden başkası anlamaz."
(BAKARA, 2/269)

"Ve Allah ona (Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti."
(BAKARA, 2/251)

 


Hikmette vahiy gibi doğrudan Allah'tan dilediği kulunun kalbine verilen ilhamdır.

Vahiy kapısı Kur'an'dan ve Muhammad aleyhissalâtu vesselâm'dan sonra kapandı ancak hikmet kapısı kapanmadı.

Her peygamber varisinde hikmet vardır ama sistematik hikmet Islam tarihinde iki kişiye verildi.

Birisi Iskenderi Ataullah'a verildi ve eserinin adı "El-hikem el-Ataiyye" ikinciside abiniz Seyyid Mecdi el-Misri eserinin adı "Magdeviyye Hikmetler".

Allah bize o hikmetlerden bol bol istifade ettirsin.

Çünkü abi son zamanlarda dikkatimizi nefslerimize çekmektedir.

Nefsin büyük  şeytanın küçük düşman olduğunu vurgulayarak anlatmakta.

Bu hikmetlerle o amansız düşmanıımız olan  nefslerimizden kurtaracaktir Allah'ın izniyle.

- Ercan